O UKŁADZIE FORMALNYM

Chcemy tworzyć przestrzeń wolną od strachu, skrępowania, dającą poczucie bezpieczeństwa, uważności i zrozumienia poprzez sztukę.

Początkowo każdy z nas podążał własną, artystyczną drogą. W 2016 roku postanowiliśmy połączyć zdobyte doświadczenie i tworzyć wspólnie. Zawarliśmy układ, Układ Formalny.

Tak powstał określony w swojej formie – teatr, który rozmawia. Chcemy być jak najbliżej ludzi, pytać o to, co dla nich ważne. Szukamy tematów istotnych i często przemilczanych. W spektaklach nie udzielamy konkretnych odpowiedzi, wolimy zadawać pytania.

Tworzymy przestrzeń do dyskusji, konfrontacji i integracji. Cenimy różnorodność, chcemy trafiać do wrażliwości i potrzeb szerokiego grona odbiorców – niezależnie od przekonań czy postaw.

Odrywamy łatkę ekskluzywności i niedostępności teatru – Układ Formalny jest dla wszystkich! Każdy widz jest dla nas ważny i wyjątkowy.

Misja
Sztuka może być realnym narzędziem zmiany. Chcemy budować dialog społeczny i przełamywać tematy tabu poprzez teatr.

Wizja
Głos każdego człowieka powinien zostać wysłuchany. Tworzymy sztukę zaangażowaną i bliską naszej widowni, oddając im głos i podejmując ważne społecznie tematy.

wolność myśli i słowa
nie chcemy narzucać i moralizować, nie dajemy gotowych odpowiedzi, każdy człowiek ma prawo do własnej interpretacji sztuki i rzeczywistości

dialog
oddajemy głos tym, którzy rzadko mają okazję zostać wysłuchani

szczerość
chcemy, aby rzeczywistość była realnie przedstawiona, mimo iż może być niewygodna

inkluzywność
chcemy, aby sztuka była dla wszystkich – niezależnie od wieku, płci, statusu zawodowego, przekonań, postaw czy wierzeń

zaangażowanie
chcemy, aby nasi widzowie poczuli, że są dla nas ważni i jesteśmy gotowi walczyć o ich sprawę

ZESPÓŁ

PARTNERZY