Monika Gryczyńska

W zespole teatru Układ Formalny od sierpnia 2020 roku.

Absolwentka studiów magisterskich kierunku Komunikacja i media na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. W swojej pracy dyplomowej zajmowała się brandingiem Układu Formalnego, zwieńczeniem pracy było stworzenie brandbooka teatru. Specjalistka ds. PR i komunikacji wizerunkowej. Od 2020 roku na stałe współpracuje z Teatrem Układ Formalny jako koordynatorka działu reklamy, promocji, public relations oraz social media. Zajmuje się kompleksową obsługą mediów społecznościowych oraz komunikacją wizerunkową Układu Formalnego.