DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI:

WSTĘP

Fundacja Teatr Układ Formalny zobowiązuje się do zapewnienia dostępności swojego serwisu internetowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.ukladformalny.pl

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji serwisu: 2016-10-26

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-25

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niedostępne elementy i treści

 1. W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych.
 2. Serwis nie posiada przełącznika do trybu ciemnego.
 3. Zdjęcia i grafiki w serwisie nie mają alternatywnych opisów, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych.
 4. Serwis nie ma możliwości zachowanie dokumentów archiwalnych.

DEKLARACJA I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

W serwisie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Ponadto serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI SERWISU TO PROCES

Staramy się̨ zapewnić dostępność naszego serwisu na bieżąco, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc usprawnić serwis, prosimy o kontakt pod adres e-mail: sekretariat@ukladformalny.pl

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas!

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Gryczyńska, monika.gryczynska@ukladformalny.pl

OBSŁUGA WNIOSKÓW I SKARG ZWIĄZANYCH Z DOSTĘPNOŚCIĄ

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Lokalizacja

Siedziba Fundacji Teatr Układ Formalny znajduje się w Centrum na Przedmieściu w podwórku przy ulicy Prądzyńskiego 39A. Do podwórka prowadzą dwa wejścia, zarówno od ulicy Prądzyńskiego, jak i Kościuszki.

Dojazd

Najbliższe przystanki:

 • Świstackiego (autobusy: 114, 120)
 • Kościuszki (tramwaje: 0, 16, 70)
 • pl. Zgody (tramwaje: 3, 5)

Udogodnienia

 • Siedziba naszego teatru znajduje się w Centrum na Przedmieściu przy ulicy Prądzyńskiego 39A.
 • Budynek Centrum na Przedmieściu jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 • Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze po lewej stronie od głównego wejścia.
 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest cały budynek. W budynku znajduje się winda.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.