PROJEKTY

II edycja „Lato w teatrze”!

Po zeszłorocznej fantastycznej przygodzie z półkoloniami teatralnymi – zapraszamy na kolejną!

Druga edycja naszego Lata w teatrze rozpocznie się już 10 lipca. Tym razem przeniesiemy się do “Przedmieścia przyszłości”, do roku 2223 – świata, w którym brakuje tlenu, a ludzie z pomocą maszyn walczą o przetrwanie. Uczestnicy warsztatów będą musieli zmierzyć się nie tylko z nową rzeczywistością, ale też spróbują rozwikłać zagadkę niewyjaśnionych zdarzeń z sektora Pitagoras 13… Chcecie wiedzieć o co chodzi? Czym jest Wielka Żarłoczna Korporacja lub czym zajmują się OksyGenoGrzebacze? I wreszcie… czy macie odwagę dołączyć do misji, która ma zbadać sprawę tajemniczych zaginięć w sektorze Pitagoras 13? Zapraszamy wszystkich śmiałków!

Na naszą misję do Trójkąta z roku 2223 zapraszamy 20. dzieci w wieku 11-14 lat. Wykorzystując świat Science Fiction poszukamy najbardziej innowacyjnych i przyszłościowych zmian jakie młodzi chcieliby wprowadzić w swoim otoczeniu.

Termin: 10-23 lipca 2023
Półkolonie zawierają: warsztaty teatralne, ruchowe, plastyczne oraz będą bazować na grach RPG (gry wyobraźni). Do budowania światów RPG zostaną wykorzystane nowe technologie AI (sztuczna inteligencja), z których również przewidziany jest warsztat!
Miejsce: Centrum na Przedmieściu – ul. Prądzyńskiego 39A, Wrocław

RUSZAMY Z REKRUTACJĄ!
Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: polkolonie@ukladformalny.pl
W zgłoszeniu prosimy podać: imię, nazwisko, wiek dziecka (11-14 lat) i numer kontaktowy rodzica/opiekuna

WIĘCEJ INFORMACJI
– Opłata za uczestnictwo – 50 zł od uczestnika zajęć (kwota jednorazowa)
– Każdy z uczestników bierze udział w 6 godzinach zegarowych zajęć od poniedziałku do piątku oraz ok. 3- 4 godzinach w soboty ( w podany czas wliczone są przerwy).
– Dokładny wymiar i rozkład czasowy zostanie przekazany uczestnikom i uczestniczkom przed rozpoczęciem półkolonii.
– W trakcie trwania półkolonii przewidziany jest posiłek dla każdego uczestnika.
– Przed rozpoczęciem półkolonii przewidziane jest spotkanie organizacyjne dla rodziców i/lub opiekunów oraz uczestników. O dokładnym terminie powiadomimy mailowo.

Lato w teatrze jest programem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego finansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Półkolonie są organizowane przy wsparciu organizacji partnerskiej – Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Układ Otwarty – impresariat artystyczny

Projekt „Układ Otwarty” to impresariat artystyczny naszego teatru, w którym zapraszamy twórców i twórczynie, zapewniając im wsparcie promocyjne oraz techniczne.

Propozycje współpracy prosimy przesyłać na adres: teatr@ukladformalny.pl

W ramach Układu Otwartego graliśmy:
„Pop Porn”, monodram Magdaleny Kolskiej, reż. Magdalena Drab
„Król Duch | 2022″, twórcy: Piotr Mateusz Wach/ Michał Telega/ Piotr Korzeniak/ Marek Szajnar
„Tutaj”, reż. Natasza Sołtanowicz
„Manifest Wiosenny”, reż. Mateusz Brodowski
„Wyrywacz Serc”, reż. Kamil Katolik
„Księga Thota”, performance: Piotr Mateusz Wach

Kultura Dostępna

Zadanie „Teatr Szczególnie Potrzebny” w ramach programu „Kultura dostępna” miało na celu wypełnienie luki w ofercie kulturalnej Wrocławia – dostępu do sztuki dla młodzieży z niepełnosprawnościami słuchu i wzroku. Profesjonalne przedstawienia poruszające problemy rzeczywistości młodych osób, zostaną zaadaptowane zgodnie z najwyższymi standardami dostępności i zaprezentowane dla uczniów ze specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Spektakle rozszerzone zostaną o warsztaty wykorzystujące pedagogikę teatralną do aktywizowania kompetencji kulturowych młodzieży z niepełnosprawnościami. Celem cyklu jest zniesienie barier w dostępie do sztuki dla grupy społecznej szczególnie zagrożonej wykluczeniem kulturalnym, w okresie życia, w którym kontakt z kulturą ma niebagatelny wpływ na rozwój kompetencji kulturowych, wrażliwości i empatii.

Zadanie „Teatr Szczególnie Potrzebny” polegało na organizacji cyklu przedstawień Teatru Układ Formalny dla młodzieży z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu pobierającymi naukę w dwóch wrocławskich Ośrodkach Szkolno Wychowawczych kształcących uczniów z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.

Słowo na G, reż. Grzegorz Grecas
12 października (środa) | 18:00

Nie karmić potwora, reż. Maciej Rabski
23 listopada (środa) | 11:00
25 listopada (piątek) | 11:00

A miłości bym nie miał, reż. Jan Hussakowski
30 listopada (środa) | 11:00
1 grudnia (czwartek) | 11:00

Wszystkie spektakle odbywają się w Centrum na Przedmieściu przy ulicy Prądzyńskiego 39A we Wrocławiu.

Więcej informacji na temat spektakli:
rezerwacje@ukladformalny.pl
+48 727 790 572

Zadanie „Teatr szczególnie potrzebny” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wartość dofinansowania wynosi 63 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 87 000,00 zł.

Lato w teatrze

„Odważni w codzienności” to projekt półkolonii teatralnych dla dzieci w wieku 11-14 lat realizowanych w ramach programu “Lato w teatrze”. Był on skierowany do 20 dzieci w wieku 11-14 lat (10 z Polski i 10 z Ukrainy). Chcieliśmy, aby stał się odpowiedzią na cel, jakim jest integracja dzieci ukraińskich i polskich.

Projekt był realizowany 8-21 sierpnia 2022 roku w Centrum na Przedmieściu przy ulicy Prądzyńskiego 39A.

„Odważni w codzienności” to nauka życia we wspólnocie i zrozumienia wzajemnych zależności. Inspiracją dla projektu była organizacja Hebraz de Paz prowadzona przez Juana Gutiérreza. Gutiérrez podkreślał, że wszystkie międzynarodowe konflikty źródła mają w codzienności. Pandemia i inwazja na Ukrainę mają drastyczny wpływ na funkcjonowanie ludzi w obliczu kryzysu – szczególnie dzieci. Zauważyliśmy rosnącą potrzebę odpowiedzi na pytania: czym jest pomoc? jak pomagać? jak prosić o pomoc? jak działać, aby zachować pokój?

Przemoc i dyskryminacja pojawiają się już w szkołach podstawowych, gdy w jednej klasie stykają się dzieci z różnych rodzin. Bezpiecznymi warunkami do budowania wspólnoty jest kreowanie fabuły przez gry wyobraźni (role-playing game – RPG). Gry polegają na wspólnym dążeniu do wykonania zadania. Wspólnym mianownikiem polskich i ukraińskich uczestników została mitologia słowiańska. Na jej bazie opierało się tworzenie świata i przygód, które zostały inspiracją do scenariusza wydarzenia finałowego.

Lato w teatrze jest programem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Bohaterka Polska

W 2021 roku zrealizowaliśmy projekt „Bohaterka Polska” w ramach programu „PATRIOTYZM JUTRA”. We wrześniu 2021 roku w ramach projektu jeździliśmy do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Przeprowadziliśmy tam cykl fabularnych gier RPG (Role Play Games), które są inspirowane biografiami wybitnych Polek. Całość gier oparta jest na dialogu oraz kreatywności w budowaniu wymyślonych przez dziewczyny historii. Dzięki pokazaniu ważnych dla Polski postaci kobiecych, chcemy zbudować świadomość i poczucie sprawczości wśród młodych kobiet. Graliśmy w: Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym we Wrocławiu i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 2 w Godzięcinie.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Społeczne wyMOWy teatru

W realizowanym projekcie „Społeczne wyMOWy teatru” używamy teatru jako realnego narzędzia zmiany i pozytywnego oddziaływania na młodych ludzi. W ramach projektu prezentowaliśmy adaptację „Władcy much”, czyli klasykę światowej literatury pt. „Wszyscy=bogowie we krwi”.

Sztuka była odgrywana na deskach hal sportowych zlokalizowanych w dziewięciu Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, które znajdują się na terenie Dolnego Śląska oraz innych województw. Przedstawieniom zawsze towarzyszą warsztaty, które poruszają trudną, ale niezmiernie ważną tematykę, jaką jest przemoc rówieśnicza. Chcemy w ten sposób wzmocnić kształcenie się pozytywnych relacji oraz skłonić młodzież do głębszych przemyśleń.

Naszym priorytetowym celem jest zarówno dostarczenie grupie szczególnie narażonej na wykluczenie społeczne, kontaktu ze sztuką i teatrem, jak i pomoc w procesie budowania tożsamości każdej z jednostek.

Projekt „Społeczne wyMOWy teatru” stanowią syntetyczną część naszej działalności, która wykorzystuje teatr do edukacji, budowy dialogu społecznego i walkę z wykluczeniem kulturowym.

Projekt realizowany jest z środków Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2020”.

Sąsiedzka Sztuka Gość-inności

Adresatami działań projektu „Sąsiedzka Sztuka Gość-inności” są dzieci i młodzież mieszkające na Przedmieściu Oławskim. Celem działania jest poszerzenie świadomości na temat różnorodności kulturowej wrocławskich osiedli i zwrócenie uwagi na problemy szeroko pojętych mniejszości zamieszkujących lokalne społeczności. W rezultacie terenowych wizyt studyjnych, przeprowadzanych przez młodzież uczestniczącą w projekcie, zostaną stworzone możliwości do twórczej aktywności, poprzez wykorzystanie potencjału kulturowego, wynikającego z eksploracji lokalnych więzi społecznych. Młodzież bezpośrednio uczestnicząca w procesie pozna metody prowadzenia narracji story-tellingowej, podstawy warsztatu dziennikarskiego oraz doświadczy możliwości prezentacji swojej pracy przed większą publicznością.

Grupa pośrednich odbiorców to przedstawiciele mniejszości narodowościowych udzielający wywiadów i biorący udział w wydarzeniu finałowym. Uczestnictwo pozwoli im na zaprezentowanie swojej perspektywy, codziennych problemów i zależności w lokalnych relacjach.

Wszyscy pośredni uczestnicy projektu – rodzina młodzieży, członkowie rodzin osób udzielających wywiadów oraz inni uczestnicy finałowego wydarzenia dostaną możliwość przyjaznej rozmowy i poruszenia trudnej tematyki budowania otwartej wspólnoty lokalnej, wykorzystując różnice międzykulturowe.

Celem projektu jest zebranie wywiadów na temat tolerancji, wielokulturowości w kontekście polskiej tradycji gościnności, które posłużą do stworzenia scenariusza i przedstawienia teatralnego.

Wydarzenie finałowe przez sytuację epidemiologiczną odbyło się na naszym Facebooku.

Projekt „Sąsiedzka Sztuka Gość-inności” jest finansowany w ramach Programu „Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego” 2018-2022.

Konkurs im. Jana Dormana

Prezentacja spektaklu „Wszyscy=bogowie we krwi” w szkołach na terenie Dolnego Śląska została dofinansowana w ramach Konkursu im. Jana Dormana, którego organizatorem jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Spektaklom zawsze towarzyszyły warsztaty, które poruszały trudną, ale niezmiernie ważną tematykę, jaką jest przemoc rówieśnicza. Chcieliśmy w ten sposób wzmocnić kształtowanie pozytywnych relacji oraz skłonić młodzież do głębszych przemyśleń.
Konkurs im. Jana Dormana na eksploatację spektakli w szkołach wynika z potrzeby podniesienia jakości artystycznej przedstawień pokazywanych w placówkach oświatowych. Ideą konkursu jest z jednej strony wspieranie szkoły poprzez kształtowanie bogatej i różnorodnej oferty spektakli przygotowanych z myślą o wieku i potrzebach uczniów oraz specyficznych szkolnych warunkach, z drugiej zaś – wspieranie mobilności teatrów i otwieranie ich na wyzwania bezpośredniego kontaktu z widzem poza murami ich instytucji.

Patronem konkursu jest Jan Dorman – wybitny twórca polskiego teatru, reżyser i pedagog, wieloletni dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie.

Więcej informacji na stronie: www.dorman.e-teatr.pl