PROJEKTY

Układ Otwarty – impresariat artystyczny

Projekt „Układ Otwarty” to impresariat artystyczny naszego teatru, w którym zapraszamy twórców i twórczynie, zapewniając im wsparcie promocyjne oraz techniczne.

Propozycje współpracy prosimy przesyłać na adres: teatr@ukladformalny.pl

W ramach Układu Otwartego graliśmy:
„Pop Porn”, monodram Magdaleny Kolskiej, reż. Magdalena Drab
„Król Duch | 2022″, twórcy: Piotr Mateusz Wach/ Michał Telega/ Piotr Korzeniak/ Marek Szajnar
„Tutaj”, reż. Natasza Sołtanowicz
„Manifest Wiosenny”, reż. Mateusz Brodowski
„Wyrywacz Serc”, reż. Kamil Katolik
„Księga Thota”, performance: Piotr Mateusz Wach

Polskie Heroski

“Polskie Heroski” to trzyletnia inicjatywa artystyczno- edukacyjna, która zapewnia młodzieży z Żeńskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych na Dolnym Śląsku włączające i bliskie spotkanie ze sztuką, inspirację oraz narzędzia do rozwoju. Do artystycznej pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym wykorzystujemy innowacyjne narzędzie gier RPG (Role Play Games), które wzmacniamy aktorskimi i teatralnymi inscenizacjami. Uczestniczki wcielają się w bohaterki scenariuszy w trakcie których poznają ważne kobiece postaci z historii Polski, odkrywając ich życie, dążenia i wyzwania. Takie działanie pozwala uczestniczkom na jednoczesne rozwijanie umiejętności społecznych i kulturowych oraz uzyskanie nowej wiedzy z zakresu dziejów Polski. Zwrócenie uwagi na nieoczywiste postaci i postawy,  pomaga w nauce krytycznego myślenia wobec narzucanych wzorców, a tym samym w nabraniu dystansu do rzeczywistości, w której często oczekiwana jest radykalna deklaracja po którejś ze stron konfliktu.

Cele programu:
– Inspiracja i edukacja: Chcemy, aby młodzież poznała niezwykłe historie kobiet, które zmieniły oblicze Polski i świata.
– Rozwój umiejętności społecznych: W trakcie gier RPG uczymy komunikacji, współpracy i empatii.
– Wartości historyczne: Poprzez opowieści o bohaterkach, pytamy, czy aby narodzić się bohaterką, trzeba być w sytuacji ekstremalnej. Pokazujemy, że wiele kobiet przyczyniło się do rozwoju nauki, sztuki i polityki w bardziej subtelny, ale równie ważny sposób.
– Wzmacniamy poczucie własnej wartości i tożsamości wśród młodych ludzi narażonych na wykluczenie społeczne.
– Uczymy krytycznego myślenia i szacunku do różnorodności.
– Wykorzystujemy gry RPG, aby wspierać rozwój artystyczny młodych ludzi.

Projekt dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Wspólne wartości europejskie

Główną osią projektu „Wspólne wartości europejskie” było skupienie się na różnicach i podobieństwach w rozumowaniu wartości europejskich przez dzieci i młodzież z Polski oraz Ukrainy, a także zagłębienie się w kontekst kulturowy i społeczny charakterystyczny dla miejsca pochodzenia uczestniczek i uczestników warsztatów. Poprzez działania warsztatowo-teatralne powstało 5 filmików – ukazujących przebieg pracy nad projektem.

osoby prowadzące warsztaty WIKTORIA CZUBASZEK, PAULINA MIKUŚKIEWICZ, ADAM MICHAŁ PIETRZAK, PRZEMYSŁAW FURDAK, ELIZAVETA YAKUNINA
tłumaczenie ELIZAVETA YAKUNINA, OLGA KUBERT
reżyseria filmów JERZY GÓRSKI
realizacja i postprodukcja wideo KACPER SCHEFFLER
realizacja i postprodukcja audio WIKTOR GRZEGORZEWSKI
pomoc organizacyjna BARBARA SCHEFFLER

Projekt był finansowany z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej we Wrocławiu.

II edycja „Lato w teatrze” w naszym teatrze

W lipcu 2023 roku ponownie wyruszyliśmy w przygodę z programem „Lato w teatrze”, tym razem przenieśliśmy się do „Przedmieścia przyszłości”, do roku 2223 – świata, w którym brakuje tlenu, a ludzie z pomocą maszyn walczą o przetrwanie. Uczestnicy warsztatów musieli zmierzyć się nie tylko z nową rzeczywistością, ale też musieli rozwikłać zagadkę niewyjaśnionych zdarzeń z sektora Pitagoras 13…

Na naszą misję do Trójkąta z roku 2223 zaprosiliśmy 20. dzieci w wieku 11-14 lat. Wykorzystując świat Science Fiction szukaliśmy najbardziej innowacyjnych i przyszłościowych zmian jakie młodzi chcieliby wprowadzić w swoim otoczeniu.

Półkolonie odbyły się w terminie 10–23 lipca 2023 roku, a w ich ramach miały miejsce: warsztaty teatralne, ruchowe, plastyczne oraz będą bazować na grach RPG (gry wyobraźni). Do budowania światów RPG wykorzystaliśmy nowe technologie AI (sztuczna inteligencja).
Miejsce: Centrum na Przedmieściu – ul. Prądzyńskiego 39A, Wrocław

Lato w teatrze jest programem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego finansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Półkolonie są organizowane przy wsparciu organizacji partnerskiej – Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Kultura Dostępna

Zadanie „Teatr Szczególnie Potrzebny” w ramach programu „Kultura dostępna” miało na celu wypełnienie luki w ofercie kulturalnej Wrocławia – dostępu do sztuki dla młodzieży z niepełnosprawnościami słuchu i wzroku. Profesjonalne przedstawienia poruszające problemy rzeczywistości młodych osób, zostały zaadaptowane zgodnie z najwyższymi standardami dostępności i zaprezentowane dla uczniów ze specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Spektakle rozszerzone zostały także o warsztaty wykorzystujące pedagogikę teatralną do aktywizowania kompetencji kulturowych młodzieży z niepełnosprawnościami. Celem cyklu było zniesienie barier w dostępie do sztuki dla grupy społecznej szczególnie zagrożonej wykluczeniem kulturalnym, w okresie życia, w którym kontakt z kulturą ma niebagatelny wpływ na rozwój kompetencji kulturowych, wrażliwości i empatii.

Zadanie „Teatr Szczególnie Potrzebny” polegało na organizacji cyklu przedstawień Teatru Układ Formalny dla młodzieży z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu pobierającymi naukę w dwóch wrocławskich Ośrodkach Szkolno Wychowawczych kształcących uczniów z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.

Słowo na G, reż. Grzegorz Grecas
12 października (środa) | 18:00

Nie karmić potwora, reż. Maciej Rabski
23 listopada (środa) | 11:00
25 listopada (piątek) | 11:00

A miłości bym nie miał, reż. Jan Hussakowski
30 listopada (środa) | 11:00
1 grudnia (czwartek) | 11:00

Wszystkie spektakle odbywają się w Centrum na Przedmieściu przy ulicy Prądzyńskiego 39A we Wrocławiu.

Więcej informacji na temat spektakli:
rezerwacje@ukladformalny.pl
+48 727 790 572

Zadanie „Teatr szczególnie potrzebny” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wartość dofinansowania wynosi 63 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 87 000,00 zł.

I edycja „Lato w teatrze” w naszym teatrze

„Odważni w codzienności” to projekt półkolonii teatralnych dla dzieci w wieku 11-14 lat realizowanych w ramach programu “Lato w teatrze”. Był on skierowany do 20 dzieci w wieku 11-14 lat (10 z Polski i 10 z Ukrainy). Chcieliśmy, aby stał się odpowiedzią na cel, jakim jest integracja dzieci ukraińskich i polskich.

Projekt był realizowany 8-21 sierpnia 2022 roku w Centrum na Przedmieściu przy ulicy Prądzyńskiego 39A.

„Odważni w codzienności” to nauka życia we wspólnocie i zrozumienia wzajemnych zależności. Inspiracją dla projektu była organizacja Hebraz de Paz prowadzona przez Juana Gutiérreza. Gutiérrez podkreślał, że wszystkie międzynarodowe konflikty źródła mają w codzienności. Pandemia i inwazja na Ukrainę mają drastyczny wpływ na funkcjonowanie ludzi w obliczu kryzysu – szczególnie dzieci. Zauważyliśmy rosnącą potrzebę odpowiedzi na pytania: czym jest pomoc? jak pomagać? jak prosić o pomoc? jak działać, aby zachować pokój?

Przemoc i dyskryminacja pojawiają się już w szkołach podstawowych, gdy w jednej klasie stykają się dzieci z różnych rodzin. Bezpiecznymi warunkami do budowania wspólnoty jest kreowanie fabuły przez gry wyobraźni (role-playing game – RPG). Gry polegają na wspólnym dążeniu do wykonania zadania. Wspólnym mianownikiem polskich i ukraińskich uczestników została mitologia słowiańska. Na jej bazie opierało się tworzenie świata i przygód, które zostały inspiracją do scenariusza wydarzenia finałowego.

Lato w teatrze jest programem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Społeczne wyMOWy teatru

W realizowanym projekcie „Społeczne wyMOWy teatru” używaliśmy teatru jako realnego narzędzia zmiany i pozytywnego oddziaływania na młodych ludzi. W ramach projektu prezentowaliśmy adaptację „Władcy much”, czyli klasykę światowej literatury pt. „Wszyscy=bogowie we krwi”.

Sztuka była odgrywana na deskach hal sportowych zlokalizowanych w dziewięciu Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, które znajdują się na terenie Dolnego Śląska oraz innych województw. Przedstawieniom zawsze towarzyszyły warsztaty, które poruszały trudną, ale niezmiernie ważną tematykę, jaką jest przemoc rówieśnicza. Chcieliśmy w ten sposób wzmocnić kształcenie się pozytywnych relacji oraz skłonić młodzież do głębszych przemyśleń.

Naszym priorytetowym celem było zarówno dostarczenie grupie szczególnie narażonej na wykluczenie społeczne, kontaktu ze sztuką i teatrem, jak i pomoc w procesie budowania tożsamości każdej z jednostek.

Projekt „Społeczne wyMOWy teatru” stanowił syntetyczną część naszej działalności, która wykorzystuje teatr do edukacji, budowy dialogu społecznego i walkę z wykluczeniem kulturowym.

Projekt realizowany był z środków Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2020”.

Sąsiedzka Sztuka Gość-inności

Adresatami działań projektu „Sąsiedzka Sztuka Gość-inności” były dzieci oraz młodzież mieszkające na Przedmieściu Oławskim. Cel działania stanowiło poszerzenie świadomości na temat różnorodności kulturowej wrocławskich osiedli i zwrócenie uwagi na problemy szeroko pojętych mniejszości zamieszkujących lokalne społeczności. W rezultacie terenowych wizyt studyjnych, przeprowadzanych przez młodzież uczestniczącą w projekcie, została stworzona przestrzeń do twórczej aktywności, poprzez wykorzystanie potencjału kulturowego, wynikającego z eksploracji lokalnych więzi społecznych. Młodzież bezpośrednio uczestnicząca w procesie poznała metody prowadzenia narracji story-tellingowej, podstawy warsztatu dziennikarskiego oraz doświadczy możliwości prezentacji swojej pracy przed większą publicznością.

Grupa pośrednich odbiorców byli przedstawiciele mniejszości narodowościowych udzielający wywiadów i biorący udział w wydarzeniu finałowym. Uczestnictwo pozwoliło im na zaprezentowanie swojej perspektywy, codziennych problemów i zależności w lokalnych relacjach.

Wszyscy pośredni uczestnicy projektu – rodzina młodzieży, członkowie rodzin osób udzielających wywiadów oraz inni uczestnicy finałowego wydarzenia dostali możliwość przyjaznej rozmowy i poruszenia trudnej tematyki budowania otwartej wspólnoty lokalnej, wykorzystując różnice międzykulturowe.

Głównym celem projektu było zebranie wywiadów na temat tolerancji, wielokulturowości w kontekście polskiej tradycji gościnności, które posłużyły do stworzenia scenariusza i przedstawienia teatralnego.

Wydarzenie finałowe przez sytuację epidemiologiczną odbyło się na naszym Facebooku.

Projekt „Sąsiedzka Sztuka Gość-inności” był finansowany w ramach Programu „Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego” 2018-2022.