Wiktor Grzegorzewski

W zespole teatru Układ Formalny od maja 2022 roku.

Technik realizacji nagrań i nagłośnień, student Warszawskiej Szkoły Filmowej, kierunku Kreacja Dźwięku w grach telewizji i filmie. Zajmuje się produkcją muzyczną od ponad 9 lat. Pasjonat sound design, czyli tworzenia dźwięków, odgłosów i przestrzeni z czegokolwiek, co akurat jest pod ręką. Od 2022 roku na stałe współpracuje z Teatrem Układ Formalny. Realizator techniczny spektakli „Szekspir Fight Show Arena”, „W siebie wstąpienie”, „Nie karmić potwora”, „A miłości bym nie miał”, „Czarownice”, „Szekspir – r e i n k a r n a c j a”, „#[+#@!? (Słowo na G)”, „W stronę Słońca”, „PustoStan” oraz sztuk wystawianych w ramach impresariatu „Układ Otwarty”.