Społeczne wyMOWy teatru
W realizowanym projekcie „Społeczne wyMOWy teatru” używamy teatru jako realnego narzędzia zmiany i pozytywnego oddziaływania na młodych ludzi. W ramach projektu prezentowaliśmy adaptację „Władcy much”, czyli klasykę światowej literatury pt. „Wszyscy=bogowie we krwi”.

Sztuka była odgrywana na deskach hal sportowych zlokalizowanych w dziewięciu Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, które znajdują się na terenie Dolnego Śląska oraz innych województw. Przedstawieniom zawsze towarzyszą warsztaty, które poruszają trudną, ale niezmiernie ważną tematykę, jaką jest przemoc rówieśnicza. Chcemy w ten sposób wzmocnić kształcenie się pozytywnych relacji oraz skłonić młodzież do głębszych przemyśleń.

Naszym priorytetowym celem jest zarówno dostarczenie grupie szczególnie narażonej na wykluczenie społeczne, kontaktu ze sztuką i teatrem, jak i pomoc w procesie budowania tożsamości każdej z jednostek.

Projekt „Społeczne wyMOWy teatru” stanowią syntetyczną część naszej działalności, która wykorzystuje teatr do edukacji, budowy dialogu społecznego i walkę z wykluczeniem kulturowym.

Projekt realizowany jest z środków Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2020”.

22 lutego @ 16:10
16:10 — 17:10 (1h)

Did you like this? Share it!