Sąsiedzka Sztuka Gość-inności
Adresatami działań projektu „Sąsiedzka Sztuka Gość-inności” są dzieci i młodzież mieszkające na Przedmieściu Oławskim. Celem działania jest poszerzenie świadomości na temat różnorodności kulturowej wrocławskich osiedli i zwrócenie uwagi na problemy szeroko pojętych mniejszości zamieszkujących lokalne społeczności. W rezultacie terenowych wizyt studyjnych, przeprowadzanych przez młodzież uczestniczącą w projekcie, zostaną stworzone możliwości do twórczej aktywności, poprzez wykorzystanie potencjału kulturowego, wynikającego z eksploracji lokalnych więzi społecznych. Młodzież bezpośrednio uczestnicząca w procesie pozna metody prowadzenia narracji story-tellingowej, podstawy warsztatu dziennikarskiego oraz doświadczy możliwości prezentacji swojej pracy przed większą publicznością.

Grupa pośrednich odbiorców to przedstawiciele mniejszości narodowościowych udzielający wywiadów i biorący udział w wydarzeniu finałowym. Uczestnictwo pozwoli im na zaprezentowanie swojej perspektywy, codziennych problemów i zależności w lokalnych relacjach.

Wszyscy pośredni uczestnicy projektu – rodzina młodzieży, członkowie rodzin osób udzielających wywiadów oraz inni uczestnicy finałowego wydarzenia dostaną możliwość przyjaznej rozmowy i poruszenia trudnej tematyki budowania otwartej wspólnoty lokalnej, wykorzystując różnice międzykulturowe.

Celem projektu jest zebranie wywiadów na temat tolerancji, wielokulturowości w kontekście polskiej tradycji gościnności, które posłużą do stworzenia scenariusza i przedstawienia teatralnego.

Wydarzenie finałowe przez sytuację epidemiologiczną odbyło się na naszym Facebooku.

Projekt „Sąsiedzka Sztuka Gość-inności” jest finansowany w ramach Programu „Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego” 2018-2022.

22 lutego @ 16:10
16:10 — 17:10 (1h)

Did you like this? Share it!