Kultura Dostępna
Zadanie „Teatr Szczególnie Potrzebny” w ramach programu „Kultura dostępna” miało na celu wypełnienie luki w ofercie kulturalnej Wrocławia – dostępu do sztuki dla młodzieży z niepełnosprawnościami słuchu i wzroku. Profesjonalne przedstawienia poruszające problemy rzeczywistości młodych osób, zostaną zaadaptowane zgodnie z najwyższymi standardami dostępności i zaprezentowane dla uczniów ze specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Spektakle rozszerzone zostaną o warsztaty wykorzystujące pedagogikę teatralną do aktywizowania kompetencji kulturowych młodzieży z niepełnosprawnościami. Celem cyklu jest zniesienie barier w dostępie do sztuki dla grupy społecznej szczególnie zagrożonej wykluczeniem kulturalnym, w okresie życia, w którym kontakt z kulturą ma niebagatelny wpływ na rozwój kompetencji kulturowych, wrażliwości i empatii.

Zadanie „Teatr Szczególnie Potrzebny” polegało na organizacji cyklu przedstawień Teatru Układ Formalny dla młodzieży z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu pobierającymi naukę w dwóch wrocławskich Ośrodkach Szkolno Wychowawczych kształcących uczniów z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.

Słowo na G, reż. Grzegorz Grecas
12 października (środa) | 18:00

Nie karmić potwora, reż. Maciej Rabski
23 listopada (środa) | 11:00
25 listopada (piątek) | 11:00

A miłości bym nie miał, reż. Jan Hussakowski
30 listopada (środa) | 11:00
1 grudnia (czwartek) | 11:00

Wszystkie spektakle odbywają się w Centrum na Przedmieściu przy ulicy Prądzyńskiego 39A we Wrocławiu.

Więcej informacji na temat spektakli:
rezerwacje@ukladformalny.pl
+48 727 790 572

Zadanie „Teatr szczególnie potrzebny” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wartość dofinansowania wynosi 63 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 87 000,00 zł.

22 lutego @ 16:10
16:10 — 17:10 (1h)

Did you like this? Share it!