Konkurs im. Jana Dormana
Prezentacja spektaklu „Wszyscy=bogowie we krwi” w szkołach na terenie Dolnego Śląska została dofinansowana w ramach Konkursu im. Jana Dormana, którego organizatorem jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Spektaklom zawsze towarzyszyły warsztaty, które poruszały trudną, ale niezmiernie ważną tematykę, jaką jest przemoc rówieśnicza. Chcieliśmy w ten sposób wzmocnić kształtowanie pozytywnych relacji oraz skłonić młodzież do głębszych przemyśleń. Konkurs im. Jana Dormana na eksploatację spektakli w szkołach wynika z potrzeby podniesienia jakości artystycznej przedstawień pokazywanych w placówkach oświatowych. Ideą konkursu jest z jednej strony wspieranie szkoły poprzez kształtowanie bogatej i różnorodnej oferty spektakli przygotowanych z myślą o wieku i potrzebach uczniów oraz specyficznych szkolnych warunkach, z drugiej zaś – wspieranie mobilności teatrów i otwieranie ich na wyzwania bezpośredniego kontaktu z widzem poza murami ich instytucji.

Patronem konkursu jest Jan Dorman – wybitny twórca polskiego teatru, reżyser i pedagog, wieloletni dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie.

Więcej informacji na stronie: www.dorman.e-teatr.pl

22 lutego @ 16:10
16:10 — 17:10 (1h)

Did you like this? Share it!